Na kratko

Ideja o ljubiteljskem ukvarjanju s prašičjerejo se je porodila, ko smo reševali problem zaraščanja travnikov in gozda, ki ga imamo v lasti. Odločili smo se ograditi parcelo velikosti 80.000m2 in vanjo naseliti svinje. V ogradi je trenutno devet avtohtonih Krškopoljskih svinj, ena Mongolska svinja in avtohtoni Krškopoljski merjasec. V povprečju dvakrat letno se čreda poveča za število mladičev. V ogradi se nahaja tudi potok, kjer je tekoča voda, dodatno pa so izkopalni tudi blatni bazeni. Živali so na prostem skozi celo leto. V hladnejših dneh se zadržujejo v lesenih barakah postlanih s slamo.

Avtohtone živali imajo žig Krškopoljskega prašiča in seveda zakonsko zahtevan Mid. Imamo tudi mešance Krškopoljskega in Mongolskega prašiča, ki zrastejo do 300 kg.

 

Namen

 

Namen izdelave strani je predvsem večja prepoznavnost avtohtone slovenske pasme prašičev. Prodaja po potrebi.